prace w drodze wygrodzenie na drodze

Czy można uniknąć kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia?

Przy zajmowaniu pasa drogowego zasadą jest, że po pierwsze zezwolenie należy uzyskać przed zajęciem pasa drogowego a po drugie można zająć teren zgodnie z powierzchnią określoną w decyzji oraz w terminie w tej decyzji określonym. Zarówno zajmowanie pasa drogowego bez uzyskania zezwolenia jak też przekroczenie powierzchni lub terminu zajęcia określonego w decyzji skutkuje wymierzeniem przez zarządcę drogi kary pieniężnej.

Jak obronić się przed karą za zajęcie pasa drogowego? Czy można pomniejszyć tę karę? Czy organ może odstąpić od wymierzenia kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, z przekroczeniem terminu lub powierzchni określonej w zezwoleniu?

O tym, co wymaga uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pisałam w artykule Zezwolenie na zajecie pasa drogowego

Jeśli jeszcze nie zapoznałeś/aś się z jego treścią to zapraszam.

.

.

.

Dodaj komentarz