Godzinna konsultacja

 – cena 500 zł / 60 minut spotkania

Konsultacja to spotkanie osobiste lub online. Podczas konsultacji dowiesz się jakie przepisy regulują dane zagadnienie i jakie są możliwości rozwiązania problemu, czy sprawa wymaga złożenia pisma lub wszczęcia postępowania oraz jakie są przybliżone koszty dalszego prowadzenia sprawy. Wspólnie określimy plan dalszego działania.

Ten wariant konsultacji dotyczy nieskomplikowanego problemu i nie obejmuje analizy prawnej dokumentów.

Konsultacja z analizą dokumentów

– cena 750 zł / 60 minut spotkania + analiza dokumentów

Jeśli w danej sprawie posiadasz już jakieś dokumenty - decyzje, wyroki, korespondencję z organami/urzędami lub potrzebujesz bym przeanalizowała akt prawa miejscowego na przykład miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ta konsultacja jest właśnie dla Ciebie!
PRZED spotkaniem dokładnie przeanalizuję przesłane przez Ciebie dokumenty i akty prawa miejscowego
PODCZAS konsultacji dowiesz się
✔️ jak rozwiązać konkretny problem prawny,
✔️ jakie są możliwe dalsze kroki w sprawie,
✔️ jakie są przybliżone koszty dalszego prowadzenia sprawy. Wspólnie określimy plan dalszego działania!
Konsultacja dotyczyć może zagadnień związanych z inwestycjami budowlanymi, prawem budowlanym, drogami publicznymi, prawem administracyjnym i cywilnym.

Konsultacja z analizą dokumentów i pisemnym podsumowaniem

– cena 1 000 zł / 60 minut spotkania + analiza dokumentów i pisemne podsumowanie

Ta wersja konsultacji zawiera analizę dokumentów a dodatkowo PO ZAKOŃCZENIU spotkania otrzymasz pisemne/mailowe podsumowanie najważniejszych kwestii. Dzięki temu nie zapomnisz o najważniejszych zagadnieniach.
PRZED spotkaniem dokładnie przeanalizuję przesłane przez Ciebie dokumenty PODCZAS konsultacji dowiesz się:
✔️ jak rozwiązać konkretny problem prawny,
✔️jakie są możliwe dalsze kroki w sprawie,
✔️ jakie są przybliżone koszty dalszego prowadzenia sprawy.
Wspólnie określimy plan dalszego działania!
Konsultacja dotyczyć może zagadnień związanych z inwestycjami budowlanymi, prawem budowlanym, drogami publicznymi i prawem administracyjnym.

Sprawdzenie umowy

– cena od 150 zł za stronę.

Klient przesyła projekt umowy mailem -> w ciągu 24 godzin otrzymuje wycenę usługi -> w ciągu trzech dni roboczych* otrzymuje sprawdzoną umowę z uwagami i poprawkami. W razie pytań czy niejasności tłumaczę dlaczego dane postanowienie umowne należy zmienić lub usunąć.

*termin liczony od wpływu środków na konto, w przypadku umów skomplikowanych czas może się wydłużyć, ale zawsze informuję o tym wcześniej wraz z wyceną usługi

Sporządzenie umowy

– cena ustalana indywidualnie po ustaleniu przedmiotu umowy.

Odwołanie od decyzji

– cena od 3 500 zł.

Cena obejmuje sporządzenie odwołania na podstawie przekazanego przez Klienta na co najmniej 7 dni przed upływem terminu na wniesienie odwołania kompletu dokumentów dotyczących postępowania. Usługa obejmuje analizę dokumentacji a także sporządzenie i wysłanie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, odwołania.

Skarga do sądu administracyjnego

– cena od 5 000 zł.

Cena obejmuje sporządzenie skargi od decyzji organu administracji publicznej na podstawie przekazanego przez Klienta na co najmniej 14 dni przed upływem terminu na wniesienie skargi kompletu dokumentów dotyczących postępowania. Usługa obejmuje analizę dokumentacji a także sporządzenie i wysłanie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, skargi oraz udział w jednej rozprawie przed sądem administracyjnym w trybie online.
Udział w każdej kolejnej rozprawie a także udział w rozprawie stacjonarnej płatny dodatkowo. Cena uzależniona od odległości sądu od siedziby kancelarii.

Cena pozostałych usług

w zależności od koniecznego nakładu pracy, wyceniana indywidualnie.

Na cenę usługi prawnej składa się ilość godzin jaką trzeba poświęcić na daną sprawę a także stopień skomplikowania sprawy. Wszystko to zależy od stanu faktycznego i ilości dokumentów, jakie już zostały wytworzone oraz tych, które trzeba będzie sporządzić. Dlatego wycenę pozostałych spraw robię po zapoznaniu się z dokumentami i po rozmowie z Klientem.

© Copyright 2022 Kancelaria Jasik. All rights reserved.