Godzinna konsultacja

 – cena od 400 zł w zależności od zagadnienia.

Konsultacja to spotkanie osobiste lub online. Podczas konsultacji, na podstawie przekazanych dokumentów oraz informacji uzyskanych podczas rozmowy, Klient dowie się jak rozwiązać konkretny problem prawny, czy sprawa wymaga złożenia pisma lub wszczęcia postępowania oraz jakie są przybliżone koszty dalszego prowadzenia sprawy. Wspólnie określimy plan dalszego działania.

Sprawdzenie umowy

– cena od 150 zł za stronę.

Klient przesyła projekt umowy mailem -> w ciągu 24 godzin otrzymuje wycenę usługi -> w ciągu trzech dni roboczych* otrzymuje sprawdzoną umowę z uwagami i poprawkami. W razie pytań czy niejasności tłumaczę dlaczego dane postanowienie umowne należy zmienić lub usunąć.

*termin liczony od wpływu środków na konto, w przypadku umów skomplikowanych czas może się wydłużyć, ale zawsze informuję o tym wcześniej wraz z wyceną usługi

Sporządzenie umowy

– cena ustalana indywidualnie po ustaleniu przedmiotu umowy.

Odwołanie od decyzji

– cena od 3 000 zł.

Cena obejmuje sporządzenie odwołania na podstawie przekazanego przez Klienta na co najmniej 7 dni przed upływem terminu na wniesienie odwołania kompletu dokumentów dotyczących postępowania. Usługa obejmuje analizę dokumentacji a także sporządzenie i wysłanie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, odwołania.

Cena pozostałych usług

w zależności od koniecznego nakładu pracy, wyceniana indywidualnie.

Na cenę usługi prawnej składa się ilość godzin jaką trzeba poświęcić na daną sprawę a także stopień skomplikowania sprawy. Wszystko to zależy od stanu faktycznego i ilości dokumentów, jakie już zostały wytworzone oraz tych, które trzeba będzie sporządzić. Dlatego wycenę pozostałych spraw robię po zapoznaniu się z dokumentami i po rozmowie z Klientem.

© Copyright 2022 Kancelaria Jasik. All rights reserved.