Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej zamieszczonej pod adresem: www.kancelariajasik.pl, zwanej dalej: Serwisem i zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i inne informacje dla użytkowników Serwisu.

Właścicielem Serwisu jest Patrycja Jasik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria radcy prawnego Patrycja Jasik, ul. Skalskiego 3 lok. 93, 03-982 Warszawa, NIP: 5242432982, adres e-mail: kontakt@kancelariajasik.pl, (zwana dalej: „Kancelarią”).

W związku z obowiązkiem informacyjnym, nałożonym przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informuję, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria. Możesz skontaktować się z Administratorem korespondencyjnie: ul. Skalskiego 3 lok. 93, 03-982 Warszawa lub za pośrednictwem e-mail: kontakt@kancelariajasik.pl

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności Kancelaria zbiera i przetwarza dane osobowe:

(a) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług Kancelarii, w tym w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez Kancelarię lub w których Kancelaria uczestniczy, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.kancelariajasik.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

(b) w celu wykonywania umów zawieranych przez Kancelarię z klientami, w tym organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Kancelarią (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

(c) Kancelaria przetwarza dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Serwis umożliwia osobom odwiedzającym zwanym dalej Użytkownikami skontaktowanie się z Kancelarią za pośrednictwem formularza kontaktowego zwanego dalej Formularzem.

Użytkownicy podają swoje dane osobowe oraz wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w sposób dobrowolny. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz jest warunkiem koniecznym do skutecznego przesłania Formularza do Kancelarii.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi zostać złożona przez osobę sprawującą nad nią władzę rodzicielską lub opiekę.

W związku z faktem przetwarzania Twoich danych osobowych masz następujące uprawnienia:

W każdej chwili możesz skierować żądanie dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po otrzymaniu takiego sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, jednak ze względu na ich rodzaj oraz cel ich przetwarzania, może to powodować konieczność zaprzestania świadczenia usług prawnych przez Administratora w całości lub części.

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Ci możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji dotyczących tego uprawnienia: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

W związku z prowadzoną przez Kancelarię działalnością w zakresie, w jakim jest to niezbędne, dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:
a) podmiotom świadczącym usługi księgowe,
b) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
d) podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu,
e) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS).

Zbierane informacje

Podczas korzystania z Serwisu automatycznie zbierane są Twoje dane. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera.

Pliki cookies

Pliki cookies to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia podczas przeglądania Serwisu. Pliki cookies zapamiętują Twoje preferencje co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji. Możesz zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.

Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies na Twoim urządzeniu wyrażasz za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na swoim urządzeniu. Jeśli chcesz usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, możesz zrobić to korzystając z opcji Twojej przeglądarki.

Stosowane przez Kancelarię pliki cookies są bezpieczne dla Twojego urządzenia. Pliki te pozwalają dostosować Serwis indywidualnie do Twoich wymagań. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się Twoich do urządzeń wirusów lub innego niewłaściwego oprogramowania.

Kancelaria korzysta z następujących rodzajów cookies:
a. Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Twojego urządzenia przez system teleinformatyczny Serwisu;
b. Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Twojego urządzenia przez systemy teleinformatyczne serwisów internetowych partnerów, usługodawców lub usługobiorców Kancelarii (zwanych dalej: „Serwisami zewnętrznymi„);
c. Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Twojego urządzenia przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Twojego Urządzenia;
d. Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Twojego Urządzenia przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia jest ustawiona na tryb usuwanie plików cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.

Kancelaria współpracuje z następującymi Serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki cookies na Urządzeniach:
a. Google Analytics,
c. LinkedIn,
d. Facebook,

e. Google Maps

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo plików cookies pochodzących z Serwisów zewnętrznych.

Kancelaria ma prawo wykorzystania plików cookies w następujących celach:
a. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Kancelaria może przechowywać w plikach cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu;
b. Dane statystyczne – Kancelaria oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych dotyczących Serwisu, takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

 Google Analytics
Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa plików cookies w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają.

Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej. Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Twoich danych w sposób i w celach określonych powyżej.

 Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i nie są wykorzystywane przez ADO w celu identyfikacji użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania aplikacją a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.